Titulná časť stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
Ľudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová časť stránky:

Správa počítačov a sietí "Small Business"

Informácie, ktoré tu nájdete majú iba informačný charakter a zahŕňajú okrem oficiálnych informácií výrobcu produktu hlavne naše osobné skúsenosti s jeho používaním. Doporučujeme preto, aby si každý užívateľ tohoto produktu vopred prečítal oficiálne informácie poskytované výrobcom tohoto produktu a oboznámil sa tiež z podmienkami predaja na tomto portále. Prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za prípadné škody, spôsobené odberateľovi nevhodným a nesprávnym používaním objednaného produktu. Ak ste registrovaným spotrebiteľom v distribučnej sieti výrobcu tohoto produktu, potom si tento produkt môžete objednať priamo tu.

Späť do zoznamu

Údaje produktu:

Oblasť:Správcovské služby - správa počítačov a sietí
Klasifikácia/KS:Paušálne zúčtovateľné služby
Výrobca:Ferdinand Rebro - o.s.f.

Správa počítačov a počítačovej siete "Small Business" je vhodná pre malé a stredné firmy kde počet pracovných staníc nepresiahne 25 ks a počet serverov nepresiahne 2 ks, pričom počet hodín práce administrátora nesmie presiahnúť 50 hodín v bežnom kalendárnom mesiaci.

Úhrada sa stanoví paušálne, pričom paušálna cena je určená osobitnou Obchodnou zmluvou. Splatná je v pravideľných mesačných platbách spätne za uplynulý kalendárny mesiac.

Správa zahŕňa nasledovné služby:
- zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti počítačovej siete po stránke softwarovej
- pravideľná aktualizácia antivírovej ochrany a prvkov zabezpečenia staníc aj serverov
- pravideľná aktualizácia OS a funkčného software pracovných staníc aj serverov
- pravideľná softwarová údržba staníc aj serverov
- pravideľné zálohovanie údajov a databáz serverov

Termíny a pravideľnosť jednotlivých úkonov sa stanoví zmluvou o spolupráci.

Dodávateľ garantuje nasledovné podmienky:
- odbornú spôsobilosť vykonaných úkonov
- dodržanie pravideľnosti vykonávania úkonov v zmysle zmluvy
- absolútnu mlčanlivosť a zabezpečenie proti úniku informácií odberateľa

Zobraziť komentáre k produktu (0)

Predajná cena:500,00 € za MJ produktuNa sklade:0 x produktu
Vaša cena:500,00 € za MJ produktu
POZOR! Ceny sa odvíjajú od aktuálnych kurzov EUR a materskej meny výrobcu alebo dodávateľa produktu, preto môžu byť priebežne aktualizované!

Podrobné informácie Vám poskytne:

Kontaktné údaje:Ferdinand Rebro
Tel.: +421 948 883 990
E-mail:admin@cerf.sk
Ďalšie kontakty:Skype: ferorebro
Adresa:Námestie oceliarov 7
040 15 Košice - Šaca (SK)
Údaje firmy:Ferdinand Rebro - o.s.f.
IČO: 10787763

Späť do zoznamu

Záverečná časť stránky: