Titulná časť stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
Ľudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová časť stránky:

Je možné získať zdravie pôsobením energiami?

Dátum:19.3.2012 16:15:50

Skúsenosti terapeutov z celého sveta, ale aj odborníci na výskum a uplatňovanie energií v liečebnej praxi dnes na základe fizykálnych predpokladov potvrdzujú, že usmerňovaním, alebo stimulovaním energetického toku v energetických bodoch, dráhach a centrách človeka inou energiou sa dosahuje rovnovážny stav prúdenia energie v tele a orgány tela sú takto motivované k svojej správnej činnosti. Naproti tomu nerovnovážny stav energetickej bilancie má vždy za následok fyzické či duševné ochorenie, čo sa prejaví taktiež aj navonok buď prebytkom, alebo nedostatkom energie na merateľných energetických bodoch týchto dráh.

Dôležité je však vedieť správne rozpoznať stavy nerovnováhy energetickej bilancie a správne stimulovať a usmerňovať energiu tela. Cieľom je dosiahnuť požadovanú rovnováhu energií v telesných orgánoch, čo si vyžaduje nielen potrebné znalosti, ale aj prirodzené schopnosti a prax.
Zjednodušene je to podobné, akoby sme v zložitom systéme pružných, rôzne hrubých a dlhých prepojení spojených nádob predstavujúcich telesné orgány, stláčaním prepojení usmerňovali prirodzený tok hustej tekutiny. Cieľom je dostať potrebnú tekutinu v systéme do nádoby trpiacej nedostatkom a pritom nezahatiť pravideľný prísun tekutiny do iných nádob, ktoré je potrebné priebežne zásobovať tak, aby každá z nádob netrpela nedostatkom, ale ani prebytkom pre svoju ďalšiu mimosystémovú činnosť.
Dnes existuje viacero rozvinutých spôsobov usmerňovania a stimulácie energetickej bilancie tela. Všetky však majú podklad v správnom využití presne špecifikovanej elektromagnetickej energie, založenej na fyzikálnom kmitaní. Všeobecne sa im preto hovorí frekvenčná terapia a tá môže mať rôznu podobu. Môže byť prevádzaná pomocou špeciálnych elektrických impulzov, magnetického poľa, zvukových signálov, rádiových vĺn, tepla a tiež svetla. Je tu napríklad použitie telových sviečok. Horením sviečky sa uvoľňuje viacero typov energií elektromagnetického pôvodu, ktoré pre svoju vídatnú intenzitu dokážu ovplyvňovať jemnoúrovňový energetický potenciál tela. Taktiež je tu množstvo diagnostických a terapeutických prístrojov, ktoré využívajú rôzne tvarované a rôznymi spôsobmi aplikované elektrické či magnetické impulzy na dosiahnutie rôznych liečebných výsledkov. Sú tu rôzne zvukové a sveteľné nástroje pre dosiahnutie zdravia. Ale máme k dispozícii aj vlastné energetické zdroje, ktorými dokážeme navodiť rovnováhu zdravia u seba i iných. Tieto rôzne metódy frekvenčnej terapie majú podklad vo výskumoch modernej vedy, ajkeď sa do prozápadne orientovanej medicíny aplikujú síce čoraz častejšie, ale zatiaľ veľmi obmedzene.

Zobraziť komentáre k článku (0)

Späť do zoznamu

Záverečná časť stránky: