Titulná časť stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
Ľudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová časť stránky:

Prejavy energetického potenciálu

Dátum:19.3.2012 14:26:19

Keďže naše jednotlivé orgány produkujú sústredenú elektromagnetickú energiu rôznych frekvencií a úrovní, dochádza v nás k stretom hneď viacerých silových energetických polí.

Obrázok 1
Na obrázku: Viditeľná aura okolo človeka.

Je zrejmé, že sa v nás stretávajú vlastné silové energetické polia jednotlivých bunkových štruktúr s dominantne silnejšími silovými energetickými poliami zeme a vesmíru. Tieto strety rôznych silových energetických polí sú pre svoju rôznu intenzitu a pohyb nevyhnutne sprevádzané vznikom energetických nábojov vo vnútri a v blýzkosti našich tiel, spolu so vznikom tepla a príslušného frekvenčného svetelného spektra rôznych kvalít a intenzít. Tieto vznikajúce energie potom na základe svojich fizykálnych prejavov vnímame napríklad ako tzv. aurický obal okolo nášho tela.
Pretože je dnes možné takto vzniknutý energetický potenciál živých organizmov zaznamenať elektrotechnickými zariadeniami, je ľahko možné overiť si opodstatnenosť medicínskych praktík založených na sledovaní energetického potenciálu. Dnes je na základe metódy zvanej scintigrafia, pred ktorou bol do príslušných oblastí vstrieknutý rádioaktívny marker, odhalený pohyb energie po energetických dráhach tela. Je tak podložený fakt, že okrem krvného obehu a lymfatického systému sa v tele nachádza systém energeticky zaujímavého, vzájomne rôzne poprepájaného a merateľného rozvodu, ktorý poznáme už zo starovekých filozófií egypta a číny ako tzv. meridiány. Tento energetický rozvod čerpá energiu z energetických centier známych ako čakry, ktoré je možné na povrchu tela merať a metódou vysokofrekvenčných snímkov tiež vizualizovať. Taktiež je fyzikálne potvrdená sieť energeticky zaujímavých bodov, cez ktoré je možné energetický potenciál tela dopĺňať a stimulovať. Dnes je tento systém bodov známy ako akupunktúrne body.

Čo je to Scintigrafia?

Scintigrafia je metóda zobrazovania orgánov ľudského tela pomocou použitia rádionukleidov zavedených do tela ako energeticky prenikavý rádioaktívny marker, známa aj ako gamagrafia. Táto metóda sa mimo iné používa všade tam, kde je nutné zisťovať energetickú aktivitu orgánov a ich štruktúr.

Čo je to Kirlianova fotografia?

V roku 1939 Ruský inžinier Seymon Kirlian, pri práci v nemocnici v Krasnodarsku, súhrou náhod zistil, že ak sa na predmet na fotografickej platni pôsobí elektrickým poľom vysokého napätia, na platni sa vytvorí obraz. Obraz vyzerá ako kolorovaná svätožiara alebo výboj koróny. Na tomto základe vznikol vedný odbor zvaný Bioelektrografia. Bioelektrografia je metóda skúmania biologických objektov na základe interpretácie obrázku s koronárnym výbojom získaného tak, že na fotopapier alebo na moderné videozáznamové zariadenie pôsobíme vysokonapäťovým elektromagnetickým poľom, modifikovaným elektromagnetickým poľom skúmaného objektu. Napätie, ktorým pôsobíme na povrch skúmaného objektu dosahuje rádovo stovky tisíc až milióny voltov, pri frekvenciách 1 MHz a vyšších. Jemnoúrovňové vibrácie, ktorými disponuje každá hmota na úrovni medzimolekulárnych síl (Hideki Yukawa - Nobelova cena za fyziku - matematické preukázanie existencie týchto častíc), modifikuje frekvenciu pôsobiaceho napätia a výsledný modifikovaný obraz sa zaznamená. Kmitočtovou modifikáciou vznikajú špecifické vlnové dĺžky, ktoré sa pri zázname prezentujú ako sveteľné spektrá. Hlavným použitím vysokofrekvenčných snímkov (Kirlianova fotografia) je rýchly, lacný a relatívne neinvazívny prostriedok na diagnostické vyhodnotenie fyziologických a psychologických stavov.
Vplyv pozemských a vesmírnych silových energetických polí na naše bunkové štruktúry je preto nepopierateľný a dôkazom tohoto vplyvu je práve existencia aurického obalu okolo nás. Taktiež je však nepopierateľné aj pôsobenie externých energií ako energetického stimulátora a akéhosi manažéra činnosti našich bunkových štruktúr a celých tiel. To sa deje neustálym získavaním príslušných energetických podnetov (informácií) z nášho okolia a ich spracovaním s následnými príslušnými odozvami organizmu.

Zobraziť komentáre k článku (0)

Späť do zoznamu

Záverečná časť stránky: