Titulná časť stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
Ľudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová časť stránky:

Aj priateľské vplyvy niekedy pôsobia nepriateľsky

Dátum:20.3.2012 19:21:05

Existuje mnoho prirodzených energetických vplyvov, ktoré na nás denne pôsobia. Mnohé z nich sú za normálnych okolností priateľské a pre život všeobecne prospešné. No niekedy, pod vplyvom prírodných dejov, alebo zhody fizykálnych okolností okolitého prostredia sa stáva, že na nás pôsobia škodlivo a niekedy nás dokonca olúpia o pohodu a šťastie. Priateľ sa niekedy stáva nepriateľom? Mali by sme vedieť niečo o tom, ktoré okolnosti na nás pôsobia priaznivo a ktoré zasa nie.

Obrázok 1

Vplyv zeme a vesmíru

Na obrázku: Energetický vplyv zeme a vesmíru je nepopierateľný.

Typickým je pre nás vplyv elektromagnetických polí planét a vesmírnych štruktúr. Mnoho senzitívnych (citlivých) ľudí však napríklad vie, ako pôsobí na ich život obdobie okolo splnu mesiaca. Už niekoľko dní pred a tiež niekoľko dní po mesačnom splne pociťujú nekľud najmä v nočných hodinách, čo má za následok často prebdené noci a neschopnosť pokojne spať. Obzvlášť deti sú nesmierne citlivé na pôsobenie týchto externých energetických zdrojov. V období splnu sa u nich často prejavujú známky hyperaktivity organizmu a to nielen v nočných hodinách, ale aj počas dňa. Je zrejmý tiež vzťah obdobia, kedy bol človek splodený, kedy začalo a končilo jeho prenatálne štádium, či samotného obdobia jeho narodenia, k situácii planét a vesmirnych štruktúr. Už tisícročia je pozorovaný vzťah medzi rozmiestnením vesmírnych planét a našim životom. Detailne sa skúma tento vplyv nielen v psychickej oblasti a správaní sa človeka, ale aj vo vzťahu k fyzickému zdraviu. Dnes už tento vplyv viac alebo menej uznáva každý človek na zemi a vôbec o ňom nepochybuje. Fyzikálne aspekty takéhoto pôsobenia energií z externých zdrojov si popíšeme v nasledujúcich článkoch. Môžeme len konštatovať, že toto pôsobenie formuje životy jednotlivcov či celých spoločenstiev neustále počas celej doby existencie života na zemi.

Vplyv prírodných nábojov

Celkom zrejmým príkladom ako pôsobí vonkajšia energia na nás je taktiež to, že sa po búrke cítime tak dobre. Avšak pred búrkou sú mraky ionizované tak, že na ich povrchu je vrstva kladne nabitých iónov, tvoriaca opačný pól k nášmu organizmu. Takýto mrak je akýmsi odsávačom našej energie. Oslabuje nás fyzicky aj psychicky (podľa zákonov tretej interakcie sa kladné a záporné polia vzájomne priťahujú, preto máme tento pocit). Po búrke je vzduch silne ionizovaný záporne nabitými iónmi. Tie utvárajú okolo nás obal znemožňujúci únik energie. Cítime sa oddýchnutí a plní sily (spôsobuje to prirodzený protitlak odpudivých síl proti sebe pôsobiacich záporných nábojov tela aj okolitého prostredia). Záporné ióny prevládajú aj na horách, v blízkosti mora či prúdiacich vôd. Práve tam preto chodievame na dovolenkové a víkendové pobyty, aby sme načerpali nové sily pre ďalšiu našu pracovnú činnosť.
Obrázok 3

Vplyv geopatogénnych zón

Na obrázku: Správne umiestnenie postele mimo geopatogénnych zón.

Špecifickým vplyvom elektromagnetickej energie je pôsobenie geopatogénnych zón. V podstate sa jedná vždy o priaznivé stretávanie sa elektromagnetických nábojov v miestach ich pohybu, čo znamená že môže vznikať okrem pôsobenia vesmírnych telies a štruktúr aj nehomogenitou v geologickom prostredí, sedimentáciou, pôsobením geologických zlomov, podzemných vôd a tokov, inžinierskych sietí, antropotechnických polí, trafostaníc, nekorektne vybraných stavebných materiálov uvoľňujúcych radón, ale aj elektroinštalácií, tepelných izolácií a podobne. Tieto biologicky dráždivé zóny vplývajú na centrálny a vegetatívny nervový systém, ktoré pracujú v tele pomocou elektromagnetických signálov nízkej intenzity, na imunitný systém narušovaním komunikácie a diferenciácie buniek, ako aj na syntézu bielkovín. Takto na úrovni fyziologickej nastávajú vážne psychické a fyzické anomálie. Môžeme pociťovať najmä negatívne účinky pôsobenia geopatogénnych zón, akými sú psychické napätie, stress, ale aj pri ich permanentnom pôsobení vážne narušenie fyzického zdravia.

Vplyv tepla a svetla

Vplyv tepelnej a svetelnej energie je možné výrazne pozorovať pri meniacich sa poveternostných podmienkach, alebo striedaní sa dňa a noci. Ak nám je zima, jednoducho vyhľadávame prostredie ktoré nám dodáva dostatočné teplo, aby sme sa zohriali. Nedostatok chladu kompenzujeme pobytom v tieni, či chladivým nápojom ktorý nás osvieži. Dlhodobý pobyt v tme v nás vyvoláva stavy depresie a zdravotné problémy spôsobené nedostatkom svetla, no nadbytok slnečnej energie môže napríklad poškodiť epitel našej kože, či iné vážne zdravotné problémy. Rôzne tepelné ako aj svetelné zdroje sa bežne používajú na terapeutické účely, pričom ich účinok je nepopierateľný.

Zobraziť komentáre k článku (0)

Späť do zoznamu

Záverečná časť stránky: