Titulná časť stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
Ľudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová časť stránky:

ako funguje Hemi-Sync®

Dátum:25.10.2012 13:10:30
Zdroj:http://www.dreamingwolf.sk/Hs/Hemi-Sync.htm (výber)

Metóda Hemi-Sync využíva v praxi poznatok o schopnosti mozgu nalaďovať sa na rozličné frekvencie, ak je vystavený ich pôsobeniu. Bežne náš mozog prechádza v priebehu dňa spontánne rozličnými fázami, kedy sa prelaďuje z jednej frekvencie do druhej, takmer neustále, bez toho, aby sme si to uvedomovali. Vo chvíľach, keď sa potrebujeme koncentrovať na nejakú činnosť, je frekvenčná aktivita mozgu iná ako vo chvíľach, keď odpočívame, iná je, keď vykonávame logické operácie a zase iná, keď vnímame napr. hudbu, alebo prírodnú scenériu, ktorá nás uchvacuje.

Výskumníci vedomia z Monroeovho inštitútu prišli na to, že ak je mozog vystavený pôsobeniu dvoch vzájomne podobných zvukových frekvencií cez stereo-sluchátka alebo vhodne rozmiestnené reproduktory, dôjde k jeho naladeniu sa na tretiu frekvenciu, ktorá predstavuje frekvenčný rozdiel pôsobiacich zvukov (tzv. binaurálny zvuk). Napr. ak do jedného ucha prichádza zvuk o kmitočte 440 Hz a do druhého 444 Hz, mozog sa naladí na frekvenciu 4 Hz. Tomuto javu sa hovorí „odozva na frekvenciu" (v angl. frequency following response). Túto v skutočnosti neexistujúcu frekvenciu (lebo mozog si ju vytvoril sám) možno následne namerať na EEG prístroji ako elektrickú aktivitu mozgovej kôry (neokortex). Dôležité pritom je to, že na danú frekvenciu – v našom príklade je to 4 Hz – sa naladí mozog celý, teda obe jeho hemisféry, ktoré inak vykazujú rozdiely vo svojej elektrickej aktivite.

synchronizovaný a nesynchronizovaný mozogPodľa F. Holmesa Atwatera, riaditeľa výskumného oddelenia Monroeovho inštitútu, ovplyvňuje Hemi-Sync vedomie tým, že poskytuje informácie retikulárnemu aktivačnému systému (RAS, čo je časť mozgového kmeňa, ktorá napr. kontroluje pozornosť, vzruchy a vedomie a ovplyvňuje to, ako interpretujeme a reagujeme na informácie v podobe vnútorných a vonkajších stimulov, pocitov, postojov a presvedčení. Ak vnútorné stimuly, pocity, postoje a presvedčenia nie sú v konflikte s informáciou, ktorú prináša v podobe zvukových frekvencií Hemi-Sync, RAS zmení stav vedomia tak, aby zodpovedal stimulom Hemi-Sync, čím sa udrží homeostáza. Aby sa neustále zachovala vnútorná dynamická rovnováha (homeostáza), RAS aktívne monitoruje prebiehajúce elektromagnetické vlnenie mozgu a pokračuje v jeho replikovaní...

Upozorňujeme však, že v tomto prípade ide o hrubé zjednodušenie kvôli vysvetleniu. Mnohokrát sa totiž nesprávne uvádza, že mozog je vyladený celý iba napr. na frekvenciu 4 Hz alebo 7 Hz, čo nie je pravda; na túto frekvenciu sa vyladia iba určité oblasti či štruktúry v mozgu. Ostatné sú vyladené na iné frekvencie. Ani počas spánku nie je celý mozog naladený iba vo frekvenciách theta či delta. Pri používaní Hemi-Sync teda nevylaďujeme mozog na jednu jedinú frekvenciu, pretože samotná nahrávka obsahuje veľký počet rozličných frekvencií akoby „navrstvených na seba", ktoré cielene vylaďujú rôzne štruktúry v mozgu do požadovanej frekvencie. Podstatné je však to, že obe hemisféry sú zosynchronizované vo svojej aktivite.

Tento jav vzájomného zosúladenia činnosti oboch mozgových hemisfér dostal názov hemisférová synchronizáciaa odtiaľ pochádza aj názov metódy, vyvinutej Monroeovým inštitútom, Hemi-Sync®. (Objav FFR, teda odozvy na frekvenciu, si dal v r. 1975 patentovať práve Robert Monroe.)

Synchronizácia mozgu - načo je to dobré?

Niekto si môže položiť otázku, načo je to všetko dobré? Načo si synchronizovať mozog? Nie je to niečo neprirodzené, čo môže mať neskôr na mňa škodlivý vplyv?

V prvom rade, nalaďovanie mozgu na zvukové frekvencie, ktoré následne vedú k zosynchronizovaniu jeho aktivít, nie je nič neprirodzené - naopak, ukázalo sa, že tento proces má mnohonásobné priaznivé účinky na celý organizmus.

Prvým výrazným účinkom je prehĺbená telesná i mentálna relaxácia, ktorá sa objaví po vystavení sa vplyvu náležitých Hemi-Sync signálov (existujú aj kazety s Hemi-Sync signálmi, zamerané na podporu vyššej koncentrácie pozornosti a bdelosti). Hemi-Sync podporuje aktiváciu prirodzených mechanizmov organizmu, zabezpečujúcich jeho optimálne fungovanie, čo má samozrejme efekt na zdravotnom stave, ktorý sa môže výrazne zlepšiť, upraviť. Výskumy aplikácií metódy Hemi-Sync, publikované napr. v knihe Using The Whole Brain, zostavenej Ronaldom Russellom, ukazujú, že je možné ju úspešne použiť pri liečení rozličných duševných porúch, redukcii stresu, tlmení bolestí, úprave porúch pozornosti (ADD) alebo u hyperaktivity, pri liečbe dyslexií, Alzheimerovej choroby, porúch činnosti štítnej žľazy a pod.

Pre úplnosť dodajme, že v prípade synchronizovania aktivity hemisfér je vlastne podporovaná ich lepšia vzájomná komunikácia a výmena informácií. Mozgové hemisféry, ako sa zistilo pri experimentoch s tzv. split brain(voľne preložené ako „rozdelený mozog"), totiž plnia každá určité špecifické funkcie, ktoré sa od seba odlišujú. Ako bolo pri pokusoch so split brainzistené, ak dôjde v jednej hemisfére k poškodeniu časti štruktúry, zodpovednej za nejakú špecifickú funkciu, a k následnému zlyhávaniu danej funkcie, dokáže druhá hemisféra prevziať túto funkciu a tak kompenzovať poruchu či poškodenie.) Obe hemisféry normálne síce komunikujú a odovzdávajú si navzájom informácie, avšak ich spolupráca nie je optimálna vzhľadom k tomu, že preferovanie funkcií jednej z nich – v našej, t.j. Západnej, kultúre je to zvyčajne ľavá – vedie k nerovnováhe ich činnosti. Celý systém, v ktorom žijeme, je založený na ľavo-hemisférovom učení, využití a používaní: knihy, školy, univerzity, priemysel, politické štruktúry, ekonomika, výchova atď.) Hemi-Sync prinavracia túto stratenú rovnováhu a optimálne kooperovanie oboch hemisfér.

Hemi-Sync je metóda nenávyková a neobsahuje žiadne podprahové (subliminálne) inštrukcie a sugescie. Jej užívateľ má počas celého procesu jej použitia kontrolu nad sebou a proces môže kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť (nejde teda ani o hypnózu). Hemi-Sync neobsahuje žiadne dogmy, ani nepodporuje žiadne náboženské a iné vierovyznania, a nezahŕňa užitie žiadnych drog či chemických substancií. Hemi-Sync je nástrojom, ktorý poskytuje užívateľom prostriedky k dosahovaniu individuálnych cieľov tým, že facilituje a udržiava účelne zameraný, vysoko produktívny a koherentný stav mozgu a mysle.

Zobraziť komentáre k článku (0)

Späť do zoznamu

Záverečná časť stránky: