Titulná časť stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
Ľudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová časť stránky:

Zvukové frekvencie úrovní vedomia

Dátum:25.10.2012 12:42:39
Zdroj:http://www.dreamingwolf.sk/Hs/Hemi-Sync.htm (výber)

O tzv. „hladinách vedomia", známych ako beta, alfa, thetaa delta, vie verejnosť už aj u nás, aj vďaka Silvovej metóde ovládania vedomia. Takisto je už vo všeobecnom povedomí mnohých, ktorí o hladinách vedomia vedia, aj informácia o tom, ktorá hladina je spojená s akým frekvenčným rozsahom.

Napr. je známe, že hladina alfa, sa spája s frekvenciami od približne 7 do približne 14 Hz a touto frekvenciou je myslená frekvencia elektrickej aktivity mozgu, ktorá sprevádza hladinu alfa. Tu si uvedieme bližšie informácie o jednotlivých frekvenciách a o tom, aké javy a stavy vedomia ich sprevádzajú.

Frekvenčná charakteristika hladiny Delta:

0,1 - 3 Hz.

(niekde je frekvenčný rozsah hladiny delta uvádzaný od 0,5 - 3, alebo 1 - 3 Hz.)

Za normálnych okolností je hladina delta spätá s hlbokým spánkom bez snov, alebo so stavmi hlbokého tranzu.

• 1 Hz– pocit pohody, celkový prehľad vzájomných súvislostí a vzťahov

Frekvenčná charakteristika hladiny Theta:

3 - 7 Hz.

Spojená so spomínaním, fantáziou, imagináciou, kreativitou, inšpiráciou, plánovaním budúcnosti, snívaním, ospalosťou. Takisto sa spája so šamanským stavom vedomia.

• 3,5 Hz– pocit jednoty so všetkým
• 5,5 Hz– prechod od vedomostí k poznaniu, ukazuje, kde je potrebný rast
• 6,3 Hz– mentálna a astrálna projekcia, zrýchlené učenie a zvýšené uchovávanie v pamäti

Frekvenčná charakteristika hladiny Alfa:

7 - 13 Hz.

Alfa hladina vedomia sa spája s uvoľneným a kľudným stavom vedomia, zameraným do vnútra; integrácia tela a mysle.

• 7 Hz– mentálna a astrálna projekcia, ohýbanie predmetov, psychická chirurgia
• 7,5 Hz– uvedomenie si seba a svojho účelu, vedené meditácie, kreatívne myslenie pre umenie, invencie, hudbu a pod., kontakty s duchovnými sprievodcami
• 7,83 Hz– Beckova, resp. Schumannova, frekvencia rezonácie Zeme
• 8 Hz– hladina pre regresie do minulých životov
• 8,3 Hz– vizuálna imaginácia mentálnych objektov
• 9 Hz– uvedomenie si príčin nerovnováhy tela a ako ho uviesť späť do rovnováhy
• 10,5 Hz– frekvencia vhodná pre liečenie tela, frekvencia chodenia po žeravom uhlí („firewalking")
• 12 Hz– centrovanie v sebe; frekvencia rezonácie Zeme podľa výskumníka Hercula

Frekvenčná charakteristika hladiny Beta:

13 - 30 Hz.

Spája sa s bdelým vedomím, obráteným do vonkajšej reality, vyhodnocovaním rôznych údajov a informácií zo zmyslov, prítomnosťou emócií obáv, hnevu, prekvapenia a hladu. Lineárne myslenie a analytický pohľad na svet.
Pokračujúce výskumy rozličných vzorcov mozgových vĺn, spojených s rôznymi stavmi vedomia priniesli objav nových frekvenčných pásiem, resp. "hladín vedomia". Zistilo sa, že niektoré stavy hlbokej meditácie, extázy, inšpirácie či mimotelové zážitky vykazujú frekvenciu ešte menšiu, než 0,5 Hz - v týchto prípadoch je mozgová aktivita tak spomalená, že frekvencia sa pohybuje v rozmedzí štvrť cyklu za sekundu, ba dokonca za niekoľko minút. Toto frekvenčné pásmo bolo pomenované hladina Epsilon. Na to, aby bolo takéto ultrapomalé frekvencie mozgových vĺn vôbec zmerať, bolo nutné upraviť meracie prístroje EEG.

Ohnisko 23

40 - 500 Hz.

Donedávna chýbal dostatočný výskum tohto frekvenčného pásma, avšak výskumy niektorých bádateľov (napr. Neuroscience Unit pri University of Birmingham; Center for Neuroacoustic Research a i.) priniesli poznatky o tom, že aj aktivita mozgu na frekvenciách v pásme od 40 Hz vyššie sa spája s niektorými stavmi vedomia, ako napr. mystická a šamanská extáza (Lambda - cca 200 Hz). Tu je prehľad niektorých frekvencií a stavov vedomia, ktoré sa javia byť s nimi spojené :

• 35 Hz– prebudenie stredných čakier a ich vyváženie
• 55 Hz– frekvencia pri tantrickej jóge, stimuluje kundalini
• 63 Hz– astrálna projekcia
• 70 Hz– mentálna a astrálna projekcia
• 80 Hz– uvedomenie si životného smerovania
• 83 Hz– u niekoho údajne otvára „tretie oko"
• 90 Hz– pocity bezpečia, pohody a vnútornej rovnováhy
• 105 Hz– celkový prehľad o celej situácii
• 108 Hz– totálne poznanie
• 120 – 500 Hz– pohybovanie predmetmi, premena hmoty a transmutácia.

(Pozn.: niektoré zdroje uvádzajú tzv. K komplex, ktorý označuje frekvencie nad 33 Hz.)

Zobraziť komentáre k článku (0)

Späť do zoznamu

Záverečná časť stránky: