Titulná časť stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
Ľudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová časť stránky:

Sme sami sebe nepriateľmi?

Dátum:20.3.2012 19:38:52

Iným vplyvom, ktorý pôsobí negatívne na našu pohodu a šťastie sme žiaľ často sami. Teda lepšie povedané - naša činnosť. Žiaľ, najvätšie problémy nášho zdravia začínajú a tiež končia najčastejšie práve tu.

Spad a exhaláty

S kladne nabitými nepriaznivo pôsobiacimi iónmi sa najčastejšie stretávame v oblastiach silne znečistených spadom a exhalátmi. Veľkomestský život, alebo pobyt v priemyselných štvrtiach so sebou prináša takto kladne nabité častice v ovzduší a my sa cítime permanentne unavení, s malou výkonnosťou a s pocitom nervozity a stresu. Rovnako tak na nás pôsobia zvuky (tóny aj hluky), ktorých intenzita prekračuje 80 dB. Hlavným faktorom, ktorý spôsobuje civilizačný stres je práve hlučný zvuk, pretože v ľuďoch aj v zvieratách vyvoláva pocit nebezpečenstva a neistoty.
Obrázok 2

Elektrosmog

Na obrázku: Elektrosmog je nebezpečným energetickým zdrojom.

Podobne ako pri pôsobení geopatogénnych zón, aj neustále sa zvyšujúca úroveň elektrosmogu oslabuje náš metabolizmus. Prejavuje sa znížením imunity, precitlivenosťou na stres ale aj depresiou, narušením spánku, únavou a bolesťami hlavy. Zvlášť ohrozené sú deti lebo ich telá sú vo vývine. Úmerne s rozširovaním bezdrôtových komunikačných technológií rastie všeobecne výskyt chorôb, pri ktorých nemožno vylúčiť možné súvislosti práve s ich užívaním. Na organizmus pôsobia svojimi šíriacimi sa pohyblivými elektromagnetickými poliami chaoticky a neusporiadane, čím nám spôsobujú nesprávnu energetickú stimuláciu. Následky takéhoto pôsobenia chaoticky používaných energetických stimulov vo forme civilizačných chorôb nás preto varujú pred nesprávnym a neuvedomelým pôsobením energií na človeka.
Obrázok 3
Na obrázku: Zdroje elektrosmogu okolo nás.

Nebezpečenstvo radiácie

V oblastiach kde pôsobia továrne využívajúce jadrovú energiu, či samotné jadrové elektrárne, na nás okrem drobných čiastočiek znečisťujúcich ovzdušie číha aj nebezpečenstvo radiácie. Uvoľnená jadrová energia sa ľahko šíri v okolí a pôsobí tam na všetko živé. Prekročenie limitov uvoľnenej jadrovej energie môže mať katastrofické dôsledky. Taktiež je prísne stanovený limit používania jadrovej energie pri diagnostických a terapeutických činnostiach, pretože pri jeho nedodržaní hrozí človeku vážne poškodenie jeho zdravia s často až trvalými následkami.

Zobraziť komentáre k článku (0)

Späť do zoznamu

Záverečná časť stránky: