Titulná časť stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
Ľudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová časť stránky:

Pôsobenie energie pri terapii telovými sviečkami

Dátum:19.3.2012 17:25:49

Je niekoľko spôsobov, akými môže horiaca telová sviečka pomôcť stimulovať a usmerňovať energetický potenciál pacienta. Zároveň však podčiarkujeme skutočnosť, že ich nesprávnym použitím je možné naopak rozhodiť krehkú energetickú rovnováhu pacienta tak, ako to prevádza chaotický vplyv rôznych energetických zdrojov, ktoré pôvodne nie sú konštruované na jej podporu, ale svojim pôsobením navodzujú chaos v jemnoúrovňovej energetickej potencii organizmu a tým zhoršujú priamo či nepriamo jeho zdravotný stav.

Obrázok 1
Na obrázku: Proces horenia je chemickou reakciou.

Na najzákladnejšej úrovni je horiaci proces telovej sviečky možné kvalifikovať ako proces chemický a preto tiež elektrickej povahy. Vplyvom počiatočnej tepelnej energie je zahájený proces chemického rozpadu paliva na jednotlivé jeho prvky, čo má za následok preskupenie štruktúry kladne či záporne nabitých iónov a sformovanie pôvodných štruktúr (prvkov). Táto chemická premena je nevyhnutne sprevádzaná zrýchleným pohybom formujúcich sa častíc do pôvodných prvkov, čím vzniká teplo a pri uvoľňovaní emisií kvánt takejto energie aj svetlo rôznych vlnových dĺžok. Takto sa procesom horenia uvoľňujú tri základné typy energie: Energia elektromagnetická, tepelná aj sveteľná, šíriaca sa intenzívne do svojho okolia.
Telové sviečky sú konštrukčne navrhnuté tak, že ľanové plátno namočené vo vosku je špirálovito zavinuté do rúrky, pričom niektoré typy telových sviečok majú navyše mierne lievikovitý tvar. Tieto skutočnosti sú veľmi dôležité, pretože na základe ich mechanického vplyvu má horením uvoľnená energia tendenciu pohybovať sa v okolitom prostredí mierne rotačne v usporiadanom víre. To samozrejme predstavuje zosilnený energetický účinok, pretože točiaca sa energia tak získava akési prvky mikrokinetického stimulu, čo je pre ňu pridaná hodnota. Smer točiacej sa uvoľnenej energie prúdi vždy v opačnom smere, ako je navinutá telová sviečka.
Energia uvoľnená horením telovej sviečky tak okolo seba v zmysle tretej interakcie vytvára vlastný pohybujúci sa energetický náboj pozostávajúci z pohybujúcich sa voľných elektrónov a iónov s rôznym nábojom. Tie so sebou strhávajú do pohybu atómy sformovaných prvkov, čo čuchom vnímame ako špecifický šíriaci sa zápach pri procese horenia. Vzniknutý energetický náboj modifikuje náboj neustále sa objavujúci vo vnútri aj v blízkosti našich tiel (aurický obal a energia obsiahnutá v čakrách a meridiánoch), usmerňuje jeho pohyb a tak má priamy vplyv na činnosť našich buniek.
Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že energetický potenciál tela, ktorý je vyžarovaný na povrch tela má jemnoúrovňový charakter a je merateľný iba najcitlivejšími meracími zariadeniami, a jeho intenzitu porovnáme s intenzitou energetického potenciálu horiacej telovej sviečky, ľahko pochopíme, že sú to priam neporovnateľné energetické veličiny. Súhrnný energetický potenciál horiacej telovej sviečky je omnoho silnejší ako energetický potenciál produkovaný orgánmi tela, čo ho priamo predurčuje byť vhodným energetickým stimulantom tela. Pôsobí však na nás cez prirodzený odpor prostredia, preto je to zároveň dostatočne mäkký avšak účinný stimulačný energetický zdroj.

Zobraziť komentáre k článku (0)

Späť do zoznamu

Záverečná časť stránky: