Titulná časť stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
Ľudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová časť stránky:

Tepelná energia

Dátum:18.3.2012 14:16:12

Na obrázku: Princíp Stirlingovho motora - premeny a praktický účinok tepelnej energie.

Obrázok 1
Táto energia sa chápe ako vnútorná (mikrokinetická) energia, pretože je úzko spätá so zmenou rýchlosti pohybu častíc v hmotnej sústave. Do pohybu sa dostávajú častice, ktoré majú snahu oproti svojej kľudovej polohe pohybovať sa usporiadane a zrýchleným tempom, pretože sú k takejto činnosti motivované podmienkami svojho okolia a uvoľnená tepelná energia sa rovná práci takéhoto zrýchleného pohybu častíc. Motiváciou na zrýchlený pohyb častíc môže byť napríklad nastolenie podmienok a následné väzobné zmeny v molekulách, čím vzniká nové zoskupenie častíc a následne vznik novej štruktúry s vlastnými špecifickými vlastnosťami (chemické väzby). Taktiež zrýchlený tok častíc s rôznym vlastným nábojom, vznikajúci pri uvoľňovaní elektrickej energie, najmä tam, kde sa pohybujúce častice snažia neprimerane rýchlo prekonať prirodzený odpor priestoru.

Zobraziť komentáre k článku (0)

Späť do zoznamu

Záverečná časť stránky: