Titulná časť stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
Ľudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová časť stránky:

Mechanická energia

Dátum:18.3.2012 13:41:35

Na obrázku: Princíp mechanickej energie vyvolanej pohybom telesa.

Obrázok 1
Vyskytuje sa v dvoch formách. Jedná sa o energiu potenciálnu (polohovú) a kinetickú (pohybovú). Pre tento druh energie nie je možné absolutizovať výpočet jej celkovej hodnoty pre neexistenciu definovateľného pevného bodu, od ktorého by sa jej výpočet odvíjal. Vzniká pôsobením iných energií a udržiava sa podmienkami, stanovenými energiami svojho okolia (fyzikálne vlastnosti hmotnej sústavy). Je podmienkou vzniku iných typov energií ako energie chemickej tak aj energie tepelnej, pretože sú založené na mikrokinetickom pohybe častíc.

Zobraziť komentáre k článku (0)

Späť do zoznamu

Záverečná časť stránky: