Titulná časť stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
Ľudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová časť stránky:

Základné informácie o portále...

Tento portál má jediný cieľ: Pomáhať Vám na ceste hľadania pocitov pohody a šťastia a Získať si tak Vašu priazeň. Pri svojej práci chceme mať na pamäti práve toto motto. Je základným pravidlom prevádzkovania tohoto portálu a základným pravidlom správania sa jeho zákazníkov. Na dodržanie jeho pointy chceme nekompromisne dbať a Vy nám v tom určite radi pomôžete.

Čo pre Vás chceme robiť?

Toto je zoznam toho, čo chceme robiť pre dosiahnutie nášho cieľa. Nepochybne sa bude ďalej rozvíjať, to Vám môžeme zodpovedne sľúbiť:

 • V oblasti rozširovania vedomia a poznania Vám ponúkame možnosť nahliadnuť do tajov rôznych životných filozófií a získať tak prehľad o možnostiach, ktoré sa Vám otvárajú.
 • Poskytneme Vám publikované ale tiež osobné informácie ktoré Vám pomôžu načrtnúť cestu pohody a šťastia, aby ste boli pripravení rozhodnúť sa ísť Vami zvolenou cestou.
 • V oblasti produktov a služieb Vám ponúkame možnosť zoznámiť sa s produktami a službami, ktoré majú pre nás osobne jedinečný a nesmierne užitočný vplyv na naše zdravie.
 • Chceme, aby ste o týchto produktoch a službách vedeli toľko, koľko každý z Vás potrebuje, aby bol podobne ako my presvedčený o ich kvalite a blahodárnych účinkoch na naše životy.
 • Nechceme z tohoto portálu urobiť predajňu, avšak získavanie produktov chceme koncipovať ako jeden z prostriedkov na získanie zdravia a tým tiež pohody a šťastia.
 • Chceme Vám prinášať názory odborníkov v oblasti zdravia, pohody a šťastia ako aj Vaše skúsenosti s používaním prezentovaných produktov a služieb.
 • Budeme radi, keď príjmete naše pozvanie na rôzne verejné prezentácie a školenia ohľadom prezentovaných produktov a služieb a využijete náš pripravený vzdelávací program.
 • Poskytneme Vám možnosť získať prezentované produkty a služby zo siete ich zmluvných distribútorov ako aj priamym prostredníctvom tohoto portálu za predpokladu dodržania podmienok ich distribúcie.
 • Sprostredkujeme Vám možnosť zapojiť sa do distribučnej siete zmluvných predajcov prezentovaných produktov a služieb a zarobiť si tak zaujímavé finančné prostriedky.
 • Ak ste zmluvným predajcom prezentovaných produktov a služieb, poskytneme Vám potrebný komplexný servis vo Vami požadovanom rozsahu.
 • Umožníme Vám stať sa členmi komunity ktorá sa delí o svoje skúsenosti pri získavaní pocitov pohody a šťastia diskusiou vo verejných diskusných vláknach.

K tomuto všetkému Vás srdečne pozývame na stránkach nášho portálu.

Kto prevádzkuje tento portál?

Prevádzkovateľom tohoto portálu je obchodno-sprostredkovateľská firma Ferdinand Rebro - o. s. f., registrovaná na území Slovenskej Republiky v živnostenskom registri, IČO: 107 877 63. Prevádzkovateľ je zároveň zmluvným sprostredkovateľom prezentovaných produktov a služieb, nie však ich výrobcom a priamym dodávateľom.

Ako funguje tento portál?

Fungovanie portálu zabezpečuje jeho prevádzkovateľ. Ten vydal Podmienky prevádzkovania portálu a dohliada na ich uplatňovanie zákazníkmi portálu. Prezentácia a predaj produktov a služieb na tomto portále je riadená oficiálnymi obchodnými podmienkami ich výrobcov a dodávateľov. Prevádzkovateľ aj užívatelia portálu sú povinní dodržiavať oficiálne obchodné podmienky výrobcov a dodávateľov prezentovaných produktov a služieb. Taktiež sú povinní dodržiavať všetky právne normy SR a EU, ktoré sa viažu na prevádzkovanie tohoto portálu. V galérii portálu nájdete všetky oficiálne podmienky distribúcie vydané výrobcami a dodávateľmi prezentovaných produktov a služieb, ako aj prevádzkové dokumenty tohoto portálu.

Záverečná časť stránky: