Titulná časť stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
Ľudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová časť stránky:

Hlásenie chybyChyba 1: Language version "en" does not exist. Please check your address parameters.

Monroeov Inštitút - priekopníci v akustickej terapii

Dátum:25.10.2012 11:51:02
Zdroj:http://www.dreamingwolf.sk/Hs/Hemi-Sync.htm (výber)

Ľudský mozog a jeho obrovský potenciál je predmetom bádaní už celé desaťročia. Najmä koncom 50-tych a začiatkom 60-tych rokov sa úsilie odborníkov sústredilo na hľadanie a skúmanie spôsobov, ako čo najviac využiť kapacitu mozgu človeka, využívanú doposiaľ iba minimálne. Tak sa v laboratóriách skúmali napríklad možnosti urýchľovania a skvalitňovania procesov učenia i myslenia, študovali sa schopnosti koncentrácie, experimentovalo sa s ovplyvňovaním vnímania zásahmi do tkaniva mozgu a podobne.

V Spojených štátoch amerických, kde prebiehalo a naďalej prebieha asi najviac takýchto výskumov, sa štúdiom mozgu a vedomia zaoberá mnoho výskumných tímov a pracovísk. Medzi známych výskumníkov vedomia a vnímania patrili a patria napr. Timothy Leary, Richard Alpert(neskôr známy pod menom Ram Dass) a Aldoux Huxley, ktorí skúmali pôsobenie psychoaktívnych látok na vedomie, český psychiater, žijúci v USA, Stanislav Grof, ktorý po zákaze experimentovania s týmito látkami vyvinul metódu holotropného dýchania, ako alternatívu k psychedelikám, John C. Lilly, známy najprv experimentmi s komunikáciou medzi človekom a delfínom a neskôr slávny svojimi odvážnymi pokusmi s tzv. „deprivačným tankom", v ktorom sú signály zo zmyslov maximálne znížené, čím sa otvárajú dvere do iných dimenzií vnímania, alebo antropológ, Carlos Castaneda, ktorý skúmal vedomie a vnímanie ako učeň indiánskeho šamana, podobne ako neskôr kvantový fyzik, Fred Alan Wolf, zasvätený juhoamerickými šamanmi, a ďalší. Veľký prínos v oblasti bádania ľudského vedomia však predstavujú aktivity Monroeovho inštitútu, renomovanej neziskovej organizácie so sídlom vo Virginii.

Monroeov inštitút, nesúci meno svojho zakladateľa Roberta A. Monroea, vznikol v r. 1971 ako stredisko pre výskum rozvoja ľudského vedomia a potenciálu, no jeho skutočné počiatky siahajú do roku 1956, kedy pri súkromnej obchodnej spoločnosti v New Yorku, ktorá skúmala metódy učenia sa počas spánku prostredníctvom špeciálnych zvukových nahrávok, vzniklo Výskumné a vývojové oddelenie. Jedným z jeho zamestnancov bol aj Robert Monroe. V r. 1973 boli vytvorené Whistlefieldske výskumné laboratóriá, následne premenované na Monroeov inštitút aplikovaných vied, ktorého názov bol neskôr skrátený na Monroeov inštitút, so sídlom v mestečku Afton v štáte Virginia.

V súčasnosti sídli Monroeov inštitút v nádhernom prostredí hôr Blue Ridge Mountains vo Virginii, neďaleko mestečka Faber. Vo svojom profesionálnom tíme združuje mnohých expertov – lekárov, psychológov, biochemikov, fyzikov, elektroinžinierov, univerzitných profesorov a ďalších vedeckých pracovníkov, ktorí sú zapojení do vzrušujúceho dobrodružstva výskumov ľudského vedomia a jeho mapovania. Odborníkom z tejto organizácie sa už v 70-tych rokoch podarilo spoločným koordinovaným úsilím vyvinúť jedinečnú metódu pre štúdium stavov vedomia a pre aplikáciu takto získaných poznatkov do praxe. Touto metódou je synchronizáciaaktivity mozgových hemisfér, ktorá nesie názov Hemi-Sync®.Jej podstata spočíva vdômyselnom uplatnení vedomostí o schopnosti mozgu „nalaďovať" sado rozličných pracovných režimov či stavov, ak naň pôsobia špecifické zvukové frekvencie. Tieto starostlivo vybrané, usporiadané alebo zmiešané frekvencie zvukových signálov vyvolávajú v mozgu zmeny jeho elektrickej aktivity a uvádzajú ho do stavu zvýšenej koherencie. Metóda bola v r. 1975 patentovaná.

Zobraziť komentáre k článku (0)

Späť do zoznamu

Záverečná časť stránky: