Titulná časť stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
Ľudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová časť stránky:

Hlásenie chybyChyba 1: Language version "en" does not exist. Please check your address parameters.

Pôsobenie energií pri biorezonančnej terapii

Dátum:19.3.2012 18:06:40

Mnoho ľudí dnes vôbec nepozná prácu a výsledky vedcov, ktorí sa zaoberali alebo v súčasnosti zaoberajú princípmi a metódami biorezonančnej terapie. Napríklad R. R. Rife, N. Tesla, A. Prioré, Dr. B. Beck, Prof. N. Campbell, Dr. H. R. Clarková, a mnoho ďalších… Tieto mená spojuje fenomén, zvaný frekvenčné generátory pre ničenie mikroorganizmov v ľudskom tele, ale nielen v ňom.

Obrázok 1

Royal Raymond Rife

Na obrázku: Royal Raymond Rife pri svojom výskume.

Royal Raymond Rife mal vynikajúcu možnosť sledovať pôsobenie energie na mikroorganizmy priamo v reálnom čase pod svojim unikátnym prizmatickým mikroskopom. Rife mal obrovskú výhodu v tom, že mohol nastaviť úplne presnú frekvenciu pre ničenie patogénov a tak mohol sledovať, čo tieto frekvencie s daným patogénom urobia. Jednoducho priamym pozorovaním vyladil zničujúcu frekvenciu pre príslušný patogén, ktorý pod jeho mikroskopom pri tejto frekvencii praskol a bol teda usmrtený. Rife tak demonštroval, že je možné liečiť ľudí jednoduchým, lacným a úplne novým spôsobom aj pri beznádejných stavoch.

Dr. Hulda Regehr Clarková

Dr. Hulda Regehr Clarková naväzujúc na jeho výskum odhalila prostredníctvom bioelektronických vyšetrení, že každý živý tvor a organická látka majú svoju špecifickú frekvenciu s daným pásmom. Na jej stanovenie použila frekvenčný generátor, ktorý dokázal s veľkou presnosťou vytvoriť požadované frekvencie. Pomocou použitia jednoduchého rezonančného javu (popísané v predošlej kapitole) zistila, že s určitou nastavenou frekvenciou generátora rezonuje určitý organizmus (napríklad istý typ baktérie reaguje iba na svoju frekvenciu so špecifickým pásmom). Čím vyspelejšiu živú bytosť skúmame, tým vyššou svojou frekvenciou disponuje a tým je tiež väčšia jeho pásmová šírka, v ktorej vibrácie vyžaruje.
Ďalším výsledkom jej skúmania je fakt, že mikroorganizmy nevedú elektrickú energiu na vlastnej frekvencii keď ich bombardujeme strednou hodnotou ich vyžarovaného frekvenčného rozpätia. Toto všetko platí už pri použití niekoľko voltového striedavého prúdu. Na porovnanie urobila niekoľko pokusov aj na menších živočíchoch, ako napríklad na hmyze alebo húseniciach, do ktorých zaviedla ich vlastnú frekvenciu použitím veľmi slabej elektrickej energie. Dalo sa pozorovať, že tieto živočíchy buď zahynuli, alebo sa hýbali zmeravene a vplyvom terapie sa tento stav stal trvalým.
Iným dôležitým Clarkovej zistením je, že veľmi dobré terapeutické výsledky sa dosiahnú vtedy, ak sa cez generátor frekvencií použije namiesto bežnej sínusovej vlny obdĺžniková vlna v kladnom offsete. Táto obdĺžniková vlna je taký druh energie, pri ktorej pozitívne napätie klesne tesne nad nulu ale nikdy nie pod ňu. Úroveň maximálneho napätia pritom nepresahuje DC 12 V.
Takto postupne vznikol Clarkovej generátor frekvencií a pre diagnostiku Na zistenie rezonančných javov v organizme tiež jej Syncrometer. Výsledky boli fascinujúce. Pomocou elektroniky bolo počuť nielen také rezonančné javy, ktoré dokazovali prítomnosť daných vírusov, baktérií, pliesní alebo parazitov, ale aplikáciou presne špecifikovanej frekvencie v určených cykloch sa umožnila taká elektronická terapia, ktorá dokázala nielenže likvidovať tieto mikroorganizmy, ale počas nej sa ľudské telo nijako nepoškodilo. Po takejto terapii už výskyt parazitov nebol takto merateľný. Vytvoril sa tak úplne nový a perspektívny spôsob liečenia pomocou použitia generátora frekvencií presne špecifikovaných elektrických impulzov.

Ďalší bádatelia pokračujú

Na základe týchto priekopníckych bádaní sa veľa bioenergetických terapeutov začalo venovať skúmaniu chorôb bakteriálneho, parazitálneho, pliesňového a vírusového pôvodu a určeniu ich vlnovej šírky, ako aj do vypracovania liečebných postupov na tomto základe. Clarkovej zásluhou sa zistilo, že veľa ťažkých chronických ochorení súvisí s prítomnosťou rôznych parazitov. Toxické výlučky parazitov obsahujú mnoho takých látok, ktoré sa skladajú z rôznych cudzích bielkovín a kyselín. Tým sa celý organizmus dostáva do neustáleho boja s týmito cudzorodými látkami. V konečnom dôsledku sa nimi stimulujú nesprávne bioelektrochemické funkcie buniek, čo zapríčiní ochorenie organizmu.
Obrázok 7
Na obrázku: Princíp pôsobenia elektrických impulzov na organizmus.

Podľa Clarkovej skúseností je pri výskyte väčšiny ochorení spôsobených parazitmi potrebná ďalšia liečba alebo iné lekárske či terapeutické opatrenie. Niektoré parazity sa totíž iba takto dajú navždy odstrániť z organizmu. Nebezpečenstvo nového prepuknutia choroby je reálne, ak v tele zostávajú nevylúčené ajkeď ochromené parazity. Telo síce všetky odumreté mikroorganizmy svojimi prostriedkami vätšinou vylúči samo, avšak následne potom ajtak musí prebehnúť jeho dôkladná detoxikácia, likvidujúca následky ich pôsobenia. Túto však samotná biorezonančná terapia zabezpečiť nedokáže.
Biorezonančná terapia je teda nepochybne kvalitným nástrojom na dosiahnutie dobrých terapeutických výsledkov. Avšak tak, ako to platí vo všeobecnosti pri používaní energií na terapiu, patrí do rúk iba terapeutom, dôkladne znalým jej problematiky a schopným následne pacientovi zabezpečiť aj kvalitnú poterapeutickú starostlivosť.

Zobraziť komentáre k článku (0)

Späť do zoznamu

Záverečná časť stránky: