Titulná časť stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
Ľudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová časť stránky:

Hlásenie chybyChyba 1: Language version "en" does not exist. Please check your address parameters.

Čo je to "energia"?

Dátum:18.3.2012 13:30:54

Ako sme už videli, akákoľvek hmota ktorá existuje drží pohromade štyrmi základnými interakciami (silami). Toto silové pôsobenie a schopnosť sprostredkovania jeho sily v hmotnej sústave tvorí základný predpoklad existencie toho, čomu hovoríme energia. Dôležité je poznanie, že vplyv týchto síl začína už v pôsobení na elementárne častice hmoty a končí tými najzložitejšími hmotnými sústavami tých najmenších rozmerov až po gigantické galaxie.

Obrázok 1
Na obrázku: Energia je výsledkom vzájomných interakcií častíc hmoty.

Ajkeď je pojem energia běžne používaný, je definícia tejto veličiny neľahká. Veľmi často uvádzaná definícia, že energia je schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu, pri hlbšom rozbore neobstojí. Tvrdenie, že energia je schopnosť práce spochybňuje už druhý zákon termodynamiky. Radšej sa preto často od jej presnej definície v odbornej literatúre upúšťa. Asi bude najlepšie definovať tento pojem ako veličinu, charakterizujúcu stav určitej hmotnej sústavy. V izolovanej hmotnej sústave však určite platí zákonitosť, že celková energia je súčtom jednotlivých jej druhov.
Definícia jednotlivých druhov energie je už podstatne jednoduchšia. Rozlišujeme niekoľko jej základných druhov podľa povahy svojho vzniku v hmotnej sústave a postupne sa s nimi oboznámime.

Zobraziť komentáre k článku (0)

Späť do zoznamu

Záverečná časť stránky: