Titulná čas stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
źudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová čas stránky:

Vaše objednávky

Tu môžete sledova vývoj Vašich objednávok od ich zadania až po ich realizáciu. Zo zoznamu objednávok si môžete upravova aktuálne objednávky a prípadne ich stornova. Môžete tu tiež vidie štatistiku Vašich objednávok s možnosou ich spätného prehžadu. Táto čas je k dispozícii iba registrovaným zákazníkom tohoto portálu.

Ak ešte nie ste našim registrovaným zákazníkom, potom by ste mali zváži nasledovné skutočnosti:

Výhody registrácie:

  • V prvom rade získate registráciou nenáročného partnera, ktorý Vám prinesie množstvo cenných informácií a služieb pre Vaše zdravie a pohodu.
  • Registráciou získate prístup k širšiemu rozsahu informácií na tomto portále, čo priamo znamená omnoho vätší úžitok z našej práce.
  • Registráciou tiež získate možnos nakupova prezentované produkty či už ako konečný spotrebitež, alebo ich distribútor.
  • Ako registrovaný distribútor si taktiež môžete privyrobi zaujímavé finančné prostriedky, ktoré Vám môžu pomôc zvýši Vᚠživotný štandard.

Budeme radi, ak využijete naše služby pokiaž možno naplno bez zbytočných starostí. Je to tak jednoduché:

Naše služby môžete využi naplno až keď sa zaregistrujete ako zákazník tohoto portálu.
Registrácia nového zákazníka

Záverečná čas stránky: