Titulná čas stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
źudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová čas stránky:

Plánované vzdelávacie akcie

Pravidežne pre Vás pripravujeme rôzne vzdelávacie akcie, školenia a kurzy. To všetko robíme s ciežom pomáha Vám na ceste k získavaniu Vášho šastia a zdravia a tiež aby ste dôkladne spoznali prezentované produkty a vedeli ich používa. Pre distribútorov týchto produktov tiež poriadame rôzne školenia marketingu predaja. Tu Vás chceme oboznámi s najblyžšími našimi vzdelávacími akciami:

Zatiaž nie sú k dispozícii žiadne príspevky.

Záverečná čas stránky: