Titulná čas stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
źudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová čas stránky:

Kňazská služba v starovekom Egypte

Dátum:18.3.2012 10:37:29

Kňazi mali neobmedzenú moc vo vedení egyptského žudu. O ich moci svedčia časté vyobrazenia kňazov ako vychádzajú z kvádra. Vyobrazení sú tiež ako pisári, či mudrci (Hotep - múdry muž). V chrámoch uchovávali svoje znalosti, hmotné statky a tajomstvá. Ich symbolom sa po celé tisícročia stalo Hórovo oko. Nájdeme ho na všetkých múroch egyptských chrámov. Je to symbol nesmrtežného vedomia, ktoré vidí všetko.

Symbolika oka

Oči sú symbolom slnka, zdroja života. Reagujú na jeho svit a farebné vibrácie. Prenášajú svit a silu ohňa do mysle. Sú nervovými zakončeniami, vnímajúcimi Božiu vôžu. Intenzitu svetla ako výraz Božskej sily pomenovali ako Fí. Simbolizujú dualitu. źavé oko je solárne a je citlivé na negatívne vplivy.. Pravé oko je lunárne a je citlivé na pozitívne a kladné momenty. Vzájomne medzi sebou komunikujú, čím vytvárajú dokonalý obraz o svete. Reagujú na slnečné žiarenie a napĺňajú telo vitálnou energiou (napr. syntéza melatonínu).

Symbolika vtákov

Vták je symbolom letu a oslobodenia od materiálnych obmedzení. Dravec symbolizuje dobrý a ostrý zrak. Hór ako sokol predstavuje človeka, ktorý skončil svoju etapu vzdelávania v živote, obmedzenom smrou.
Napriek tomuto poznaniu dnes zaráža fakt, že egypania vo svojom jazyku nepoznali výraz pre náboženstvo, čo znamená, že fakt existencie Boha a s ním spojenej filozófie brali za vžitý spôsob svojho života a nie ako niečo externé, čo si môže človek slobodne vybra.

Zobrazi komentáre k článku (0)

Spä do zoznamu

Záverečná čas stránky: