Titulná časť stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
Ľudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová časť stránky:

Princíp biorezonančnej terapie

Dátum:19.3.2012 17:49:05

Biorezonančná terapia sa už viac ako 25 rokov používa takmer vo všetkých medicínskych smeroch. Dôležité teoretické základy biorezonančnej terapie, položené už začiatkom minulého storočia, sa v priebehu posledných desaťročí postupne potvrdzujú prostredníctvom najnovších poznatkov v kvantovej fyzike a v biofyzike.

Ako sme už spoznali, podľa poznatkov kvantovej fyziky majú atómy hmoty ako časticový, tak aj vlnový charakter. To znamená, že každá látka, teda aj každá bunka, časť ľudského tela, ale aj vírusy, baktérie, pliesne, toxíny, pele, jednoducho všetko vytvára elektromagnetické vlnenie. Každá substancia má podľa svojich vlastností určitú typickú vlnovú dĺžku alebo frekvenciu s úplne individuálnou vlnovou charakteristikou a tiež intenzitou. To sa označuje aj ako frekvenčná vzorka. Môžeme ju merať a tiež spätne pôsobením elektromagnetickej energie ovplyvňovať.
Telo môže správne fungovať iba vtedy, keď sa v ňom odohráva správna komunikácia, teda výmena informácií medzi bunkami. Výskum biofotonov potvrdzuje, že bunky spolu takto komunikujú prostredníctvom svetelných zábleskov (vyžarovaním sveteľnej energie sprostredkovanej fotónmy), čo znamená že si vzájomne vymieňajú informácie pomocou určitých svetelných frekvenčných spektier. Tieto sa v tele šíria a po ich spracovaní mozog zabezpečuje príslušné stimuly na odozvu telesných orgánov. Princíp šírenia týchto informácií v tele sme už tiež popísali skôr.

Zisťovanie záťaží organizmu

V zdravom tele funguje výmena takýchto informácií bez prekážky. Takto môže každá bunka a tým každá časť tela plniť svoju úlohu. Ak však telo ovplyvňujú interferujúce látky produkujúce vlastné elektromagnetické pole neobvyklé pre danú štruktúru (vírusy, baktérie, pliesne, chemické látky a ich rôzne zlúčeniny...), alebo zaťažujúce žiarenie elektromagnetického pôvodu, môžu komunikácii medzi bunkami brániť, alebo prenášané informácie nežiadúco modifikovať. To má za následok potiaže pri správnom fungovaní buniek a ich štruktúr (ich elektrochemická aktivita, či šírenie modifikovaných nesprávnych informácií) a následné ochorenie organizmu, alebo jeho časti.
Navyše mimobunková tekutina (voda) ľudského tela nie je len vyživovacím médiom buniek. Slúži aj ako mimoriadna skládka odpadu pre zaťažujúce štruktúry v prípade, že sú vylučujúce orgány (pečeň, žlčník, ľadviny, hrubé črevo) preťažené, alebo je ich činnosť dlhodobo nedostatočná. Pretože voda je optimálnou substanciou pre uchovávanie informácií, ukladajú sa tu tiež správy o zaťažujúcich štruktúrach, ktoré sú následne interpretované bunkám spolu s takto modifikovanými vyživovacími látkami. Táto oblasť nie je pre laboratórne chemické metódy diagnostiky bežne prístupná, čo často sťažuje stanovenie správnej diagnózy.
Na Biofyzikálnej úrovni môžu byť ale takéto záťaže väčšinou rýchlo a bezbolestne diagnostikované. Prístroje na biorezonančnú diagnostiku tu ponúkajú cennú pomoc. Pomocou nich možno v mnohých prípadoch veľmi rýchlo a efektívne diagnostikovať, aké záťaže môžu viesť u pacientov k zdravotným poruchám (napríklad baktérie, vírusy, pliesne, chemické prvky či zlúčeniny, rôzne materiály, alergény a podobne). Pre klasickú medicínsku prax to môže slúžiť minimálne ako podnet pre absolvovanie ďalších vyšetrení plynúcich správnym smerom a to bez zbytočného plýtvania prostriedkami pacienta a v záujme urýchlenia diagnostiky jeho ochorenia.

Vyšetrovacia metóda

Vyšetrovacia metóda biorezonančnej terapie je založená na princípe skúmania rádiových vĺn. Obvod napríklad nemusí byť uzavretý, aby ním tieto vlny prechádzaly. Telá a predmety môžu vlnenie prenášať, a nemusia pri tom byť súčasťou elektrického obvodu. Tieto zvláštne vlastnosti spočívajú v kapacitných a indukčných vlastnostiach všetkých predmetov okolo nás i nás samotných.
Samotný princíp tkvie vo veľmi pozornom porovnávaní kapacitných a odporových vlastností vonkajšieho obvodu (audiooscilátor v spojení s telom emitujúcim rôzne rádiové vlny), pripojeného k porovnávaciemu elektrickému obvodu. Ak sa v tele nachádza rovnaká frekvencia, aká je vysielaná oscilátorom, elektrický porovnávací obvod začne oscilovať. Znamená to, že tu nastala pozitívna zpätná väzba, že niečo v tele reaguje (rezonuje) so vzorkou frekvencie oscilátora a po jej následnom spracovaní v zosilňovacom obvode ju možno počuť z reproduktora ako zvuk.

Prístroje na biorezonančnú terapiu

Pri zistených záťažiach sa na biofyzikálnej úrovni efektívne a bezbolestne vykonáva terapia prístrojmi, určenými na biorezonančnú terapiu. Tieto disponujú celou škálou príslušných frekvenčných vzoriek najrôznejších intenzít, ktoré sú aplikované využitím elektrického prúdu, elektromagnetických polí, tepelných a sveteľných žiaričov a podobne. Potom, čo sa organizmus takto zbaví zistených záťaží, dostáva sa späť do postupnej rovnováhy a je schopný poradiť si so zaťažujúcimi látkami sám. Dnes sú takzvané zappery, terapeutické prístroje založené na biorezonančnom princípe, aprobované taktiež podľa smernice EU 93/42/EWG ako lekársky prístroj triedy IIa.

Zobraziť komentáre k článku (0)

Späť do zoznamu

Záverečná časť stránky: