Titulná časť stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
Ľudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová časť stránky:

Zákony zachovania energie

Dátum:18.3.2012 14:43:29

Zákon zachovania energie vo fyzike hovorí, že v izolovanej hmotnej sústave je celková energia nemenná, čiže nie je funkciou času. Inými slovami energia nevzniká a nezaniká, ale sa len premieňa z jednej formy energie na druhú formu energie či na iné formy energií. Z teórie relativity vyplýva pre izolovanú hmotnú sústavu jasný vzťah medzi jej hmotnosťou a energiou podľa známeho Einsteinovho vzťahu E=m×c2. Podľa týchto zákonitostí môže nová energia v izolovanej hmotnej sústave vzniknúť iba jej presunutím z inej izolovanej hmotnej sústavy.

Obrázok 1
Akákoľvek energia sa v izolovanej hmotnej sústave môže sčítavať v rámci jedného druhu energie, napríklad pri vytváraní a zdieľaní tepla, vydávaného dvomi tepelnými telesami, vytváraní a zdieľaní svetla dvomi nezávislými sveteľnými zdrojmi a podobne. Tu priamo dochádza nielen k sčítavaniu intenzity získaného druhu energie odovzdávanej do priestoru (priestor izolovanej hmotnej sústavy), ale aj k vzájomnej podpore a stimulácii jej zdrojov. Ak napríklad prestane hriať jeden zo zdrojov tepla, tento vychladne oveľa neskôr, ak sa v priestore nachádza ešte iný zdroj produkujúci teplo, pretože fungujúci zdroj tepla stimuluje maximálne možné zachovanie funkčnosti vyhasnutého zdroja. Taktiež v priestore bude omnoho teplejšie ak sa na tvorbe tepla podieľa viac funkčných zdrojov tepla.
Za určitých podmienok sa v priestore môžu jednotlivé energie premieňať na iné druhy energie. Tento proces sa nazýva transformácia energie. V rámci transformácie sa zdrojová energia delí na jeden alebo viacero získaných druhov energií. Tie svojim podielom ovplyvňujú okolie v rámci svojho druhu energie a následne do istej miery pôsobia spätne ako stimulátory vlastných energetických zdrojov. Napríklad niekoľko sveteľných zdrojov produkuje transformáciou elektrickej energie energiu sveteľnú aj tepelnú. Veľmi zjednodušene je intenzita odovzdaného svetla úmerná počtu sveteľných zdrojov a presne to isté môžeme povedať o intenzite odovzdaného tepla.
Transformáciou jedného druhu energie sa v priestore vätšinou získava naraz viacero druhov získaných energií. Niektoré z nich sú získavané zámerne a ďalej sa využívajú, iné sú naopak brané ako vedľajší produkt a môžu byť neželané, alebo aspoň ostanú produktívne nevyužité. Či už sa získané energie využívajú alebo nie, faktom zostáva, že sa žiaden energetický potenciál nemôže nikam stratiť, iba sa môže stať súčasťou energetického potenciálu svojho druhu, či sa transformovať na iný druh energie a takto podľa úrovne sily svojho pôsobenia ovplyvňovať fyzikálne vlastnosti celého priestoru (svojej izolovanej hmotnej sústavy).

Zobraziť komentáre k článku (0)

Späť do zoznamu

Záverečná časť stránky: