Titulná časť stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
Ľudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová časť stránky:

Pět elementů - Čínsky pentagram

Dátum:18.3.2012 11:06:54

Podle Čínské filozofie je vše v celém vesmíru tvořeno pěti elementy. Jsou to: dřevo, oheň, země, kov a voda. Tyto elementy a jejich energie (vítr, teplo, žár, vlhko, sucho a chlad) se navzájem prolínají a neustále na nás působí. Jejich kombinace a míra zastoupení v astortypu člověka dělá z každého z nás jedinečnou bytost.

Obrázok 1

Dřevo:

Je nejdravější, nejsurovější síla, která existuje. Je to síla zrodu, síla pronikání, síla mladého jangu. Účinnost této síly spočívá v potencialitě jejího rozvoje.

Dřevo proroste téměř všechno na světě, potřebuje volnost, přináší zvědavost, zranitelnost a naivitu dětství.

Oheň:

Je to mocná síla jangu. Hoří, ulpívá na místě, dokud nestráví vše, co může pohltit. Navíc není vázána jedním místem, jiskřička se může rozhořet, kamkoliv dolétne. Proto si musíš dávat na sílu ohně pozor. Je to síla růstu, která po čase přeskočí a bude působit ve svém potomku. Ale protože je to síla starého jangu, není už tak nezkrotná, jako síla mladého jangu.

Oheň otepluje a vnáší energii života, přátelství a společenství, ale dokáže spálit na trout. Když dochází oheň, není chuť k životu, nic nás nebaví, nezajímá.

Země:

Je silou matky. Nemá obdoby, když chrání svá mláďata, je slabá, když obhajuje sama sebe. Je to síla zralosti, nemá ráda změnu, zajišťuje stabilitu. Ale běda, když se chce mládě osamostatnit. Vynaloží všechny prostředky, aby si je udržela. Síla země je silou středu, není silou ani jangovou ani jinovou. Obsahuje polovinou obou. Může se chovat stejně aktivně – jangově, tak i pasivně – jinově.

Země nám připomene úsloví našich předků „prach jsi a v prach se obrátíš“. Dodává nám sílu, ale nebezpečné zemětřesení nám hodně ublíží.

Kov:

Je silou uvadání. Vše se připravuje na zimu a chlad, stahuje se do sebe, akumuluje poslední záchvěvy tepla. Síla kovu vše uschová, aby bylo připraveno pro budoucí život. Nesnaž se ale probudit její jangovou část. Pak brání svou sklizeň jako matka své mládě a začíná nelítostný boj.

Kov vnáší do našeho života pravidla, zákony, vládne pevnou rukou. Jeho škála sahá od filigránských šperků až po zastrašující řinkot zbraní.

Voda:

Je silou zániku. Vše se v klidu ukládá ke spánku, aby mohlo načerpat síly pro nový útok jarního dřeva. Dobrotivá síla životodárné vody vše v klidu připravuje pro další zrození. Ale pozor, není dobré se spoléhat na její nekonečnou bezednost. Vody hlubiny se zavřou nad mnoha kameny, ale pak se voda vylije ze břehů a není síly, která by se síle jinové vody mohla postavit. Smete bez jakýchkoliv skrupulí vše, co jí přijde do cesty.

Voda zaplaví všechny prostory, přizpůsobí se každé nádobě. Ale i malý potok dokáže vyhloubit nepřístupný kaňon.
Podle této filozofie: čím méně elementů je v astrotypu člověka vyjádřeno, tím je způsob prožívání života vyhraněnější. Naproti tomu čím více je prvků v jeho astrotypu zastoupeno, tím má jedinec více možností jak projít cestu života. O to složitější je však jeho rozhodování, jaký způsob života si sám vybere.

Zobraziť komentáre k článku (0)

Späť do zoznamu

Záverečná časť stránky: