Titulná čas stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
źudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová čas stránky:

Liečivé účinky Schumannovej rezonancie

Dátum:25.10.2012 13:47:45
Zdroj:http://www.astrolucia.sk/pre-vas/100-naladtesanapulzzeme (výber FR)

Keď sa dva objekty zosynchronizujú na rovnakú frekvenciu hovoríme, že sú zladené. By zladený so Schumannovou rezonanciou znamená by v kontakte so základným tokom bytia. Laboratórne výskumy ukázali, že keď sa živé bunky vystavia pôsobeniu Schumannovej rezonancie, má to efekt ochrany pred škodlivými elektromagnetickými frekvenciami a zníženia absorbcie škodlivých chemikálií. Niektorí vedci dokonca tvrdia, že aj počúvaním frekvencie 7,83 Hz môžeme čeli iritujúcemu prostrediu a tak si vytvori zdravšie životné prostredie.

Existujú však tri hlavné spôsoby ako sa na ňu naladi:
- Alfa hladina mozgových vĺn
- meditácia
- kontakt s delfínmi

Alfa hladina mozgu

Mozog sa do hladiny alfa dostáva jednoduchou relaxáciou a trénovaním otvoreného prístupu k myšlienkam.

Meditácia

K zladeniu dochádza, keď je vysielač prijatý prijímačom. Keď jeden oscilátor rezonuje s druhým, energetická informácia je prenesená a účastníci sa stávajú súčasou jedného poža. Počas hlbokej meditácie, keď sa stimulujú alfa a theta vlny medzi mozgom a planétou vzniká rezonancia. Táto synchrónia nám nie len zvyšuje vedomie, ale aj upevňuje naše zdravie.

Kontakt s delfínmi

źudský kontakt s delfínmi navodí jednak alfa hladinu v mozgu a jednak hemisférickú synchronizáciu mozgu. Je to preto, lebo delfíny vytvárajú zvukové vlny na frekvencii Schumannovej Rezonancie 7,83 Hz. Delfíny komunikújú zvukmi, ktoré sa podobajú klapnutiu a ktoré produkujú bioultrazvukové energie. Tieto zvuky obsahujú štyrikrát vyššie ultrazvukové frekvencie ako tie, ktoré dokážu vytvori stroje. Existuje terapeutický model, podža ktorého zvuky delfínov dokážu prenáša frekvencie, ktoré naštartujú ozdravné procesy v žudských bunkách, v tkanive a vo vnútornej štruktúre tela. Výskumy ukázali, že produkcia v neurónových sieach je výrazne ovplyvňovaná kontaktom s delfínmi. Plávanie s delfínmi môže pomôc očisti a stabilizova žudské energetické pole.

Frekvencia zeme sa zvyšuje - čo nám to prinesie?

Podža niektorých výskumov sa frekvencia nazývaná Schumannovou postupne zvyšuje. Vibrácie Zeme (Schumannova rezonancia) boli po dlhý čas na úrovni v priemere 7,8Hz. Od roku 1980 vzrástli na úroveň vyše 19 Hz. To ale znamená, že sa čas zrýchžuje. A ani veda si nevie vysvetli čím je to spôsobené.

Je možné, že to znamená ohrozenie celej biosféry, vrátane žudí a našu evolúciu. Všetky biologické procesy sú funkcie vzájomných interakcií elektromagnetického poža. Elektromagnetické pole je pojivkom medzi svetom formy a štruktúrami rezonancie. Nesú v sebe vzorce informácií. Most spájajúci rezonancie slnečného systému a mozgové frekvencie sa nachádza v žudskej špirálovej DNA, ktorá sa vyvíja spolu s planétou.

Inžinier Lewis B. Hainsworth, MA, bol jedným z prvých, ktorí hovorili o tom, že žudské zdravie je spojené s geofyzickými parametrami, čo sa deje prostredníctvom Schumannových vĺn. Jeho hypotéza rozoznáva prirodzene sa vyskytujúce prvky, ktoré určujú spektrum frekvencií rezonujúcich v žudskom mozgu: Frekvencie prirodzene sa vyskytujúcich elektromagnetických signálov, cirkulujúcich v elektricky rezonujúcom priestore nad Zemou, nesú zodpovednos za evolúciu alebo vývoj frekvencií, ktoré pracujú ako najdôležitejšie vlny v žudskom mozgu. Výnimkou je len alfa rytmus, umiestnený tak, že za žiadnych okolností nemôže by ovplyvnený prirodzene sa vyskytujúcimi vonkajšími signálmi. Hainsworth zistil, že frekvencie žudského mozgu sa vyvinuli spolu s týmito signálmi. Ak je táto hypotéza správna, znamenalo by to, že boli práve odhalené podmienky za akých dochádza k zmenám v žudskom mozgu. Zmeny v mozgových štruktúrach by teda mohli spôsobi od nenápadných až po katastrofálne zdravotné zmeny a zmeny správania.

V súvislosti so zvyšujúcou sa Schumannovou rezonanciou môžeme v súčasnosti pociova:
• Migrény, vyčerpanie
• Elektrický náboj v končatinách a chrbtici
• Kŕče v svalovej hmote
• Symptómy podobné chrípke
• Intenzívne sny

źudské telo sa v dôsledku nových vibrácií stáva citlivejším. Hoci Schumannova rezonancia bola jednoducho meratežná od kedy bola objavená, dnes už to nie je také jednoduché. Atmosféra sa vypĺňa umelo vytvorenou radiáciou s rôznymi frekvenciami a to skoro prehlušuje prirodzené signály, ktoré tam boli milióny rokov. Tieto signály ale môžu hra rolu nie len ako prirodzená ladička pre biologické oscilátory mozgu ale pre všetky životné procesy. Vzostupom popularity bezdrôtovej technológie, hlavne mikrovĺn, ktoré pulzujú na frekvenciách blízkych Schumannovým vlnám, napríklad pri mobiloch, vzniká ďalšia hrozba. Vytvárame si prostredie, ktoré nás doslova rozlaďuje. Práve preto by sme mali vežmi rýchlo pochopi ako všetko živé reaguje na tie najjemnejšie zmeny v magnetickom a elektromagnetickom poli, ktoré nás obklopuje. V závislosti na vašom pohžade na vec, živé bytosti sa buď vyvinuli evolúciou v tomto prirodzenom elektromagnetickom prostredí, alebo boli stvorené Božskou inteligenciou, aby s ním žili v harmónii. Jedna vec je však istá: Od kedy vznikol život na Zemi, Zem obklopuje všetky živé veci svojou prirodzenou pulzujúcou frekvenciou. Veža expertov dnes hovorí o tom, že umelo vytvorené elektromagnetické vlnenie zakrýva prirodzenú frekvenciu Zeme. Elektrosmog môže spôsobi, že sa človek cíti viac stresovaný, unavený a v nerovnováhe.

Zdroje:

(pre články o Schumannovej rezonancii)

- http://www.elevation2012.com/Elevation_2012/The_Shift.html
- http://www.rfsafe.com/research/rf_radiation/what_is_rf/schumann_resonanc...
- http://www.thecamino.com.ar/zeropointand.htm
- http://alternativespirituality.suite101.com/article.cfm/healing_properti...

Z angličtiny spracovala Lucia Oboňová

Zobrazi komentáre k článku (0)

Spä do zoznamu

Záverečná čas stránky: