Titulná čas stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
źudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová čas stránky:

Elektrická energia

Dátum:18.3.2012 14:00:54

Na obrázku: Vznik elektrického výboja v prírode.

Obrázok 1
Nazýva sa tiež podža svojho pôvodu ako elektromagnetická energia, pretože je založená na zákonitostiach elektromagnetickej sily. Je to energia elektrostatického a magnetického poža, ktoré vzniká v okolí pohybujúcich sa nábojov. Vožné elektróny a ióny nesúce svoj náboj majú snahu usmernene sa pohybova pod vplyvom častíc pohybujúceho sa náboja. Častice s rovnakým nábojom akým disponujú častice pohybujúceho sa náboja sú odpudivými silami odtláčané, zatiažčo častice s opačným nábojom sú príažlivými silami strhávané. Tak vzniká v hmotnej sústave meratežný elektrický potenciál, ktorý sa rovná sile získaného pohybu týchto častíc - vlastná elektrická energia.

Zobrazi komentáre k článku (0)

Spä do zoznamu

Záverečná čas stránky: