Titulná čas stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
źudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová čas stránky:

Pomocník pre prácu s portálom...

Niekožko základných postupov Vám možno pomôže rýchlejšie dospie k výsledku pri práci s našim portálom. Keďže sme presvedčení o jednoduchosti obsluhy tohoto portálu, obmedzíme sa na stručný popis jednotlivých úkonov v bodoch. Tohoto pomocníka budeme priebežne dopĺňa podža Vašich potrieb. Ak by ste chceli doplni nejaký postup, môžete sa obráti na nás e-mailom na adresu: admin@cerf.sk.

Ako sa stanem zákazníkom portálu?

 • V žavej časti stránky pod ponukou portálu nájdete čas "Zákaznícka zóna" a v nej odkaz "Registrácia zákazníka".
 • Kliknite na tento odkaz a zobrazí sa dokument zmluvných podmienok zákazníka portálu.
 • Pozorne si preštudujte tento dokument a ak súhlasíte z podmienkami, záväznými pre našich zákazníkov, potvrďte ho tlačidlom "Akceptujem tento dokument".
 • Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nemôžete sa sta našim zákazníkom.
 • Ak ste akceptovali dokument podmienok, zobrazí sa formulár registrácie nového zákazníka.
 • Pozorne si preštudujte a vyplňte tento formulár a vložené údaje odošlite tlačidlom "Súhlasím a chcem odosla vložené údaje...".
 • Systém Vám zobrazí odoslané údaje v zobrazovacom režime.
 • Vo Vašej e-mailovej schránke potom nájdete e-mail, odoslaný našim registrátorom a v ňom nájdete odkaz na potvrdenie, alebo zrušenie Vašej registrácie.
 • Ak chcete potvrdi Vašu registráciu, kliknite na odkaz "Potvrdi moju registráciu".
 • Ak chcete zruši Vašu registráciu, kliknite na odkaz "Zruši moju registráciu".
 • Ak ste zvolili potvrdenie Vašej registrácie, systém automaticky prevedie potrebné úkony a výsledok potvrdenia Vám zobrazí na obrazovke.
 • Nᚠregistrátor Vám o úspešnej registrácii automaticky odošle potvrdzujúci e-mail.
 • Od tej doby sa stávate našim zákazníkom.

Ako sa prihlásim do zákazníckej zóny?

 • V žavej časti stránky pod ponukou portálu nájdete čas "Zákaznícka zóna".
 • Do políčka "ID užívateža" napíšte svoje prihlasovacie meno.
 • Do políčka "Heslo" napíšte svoje heslo.
 • Pri zápise prihlasovacích údajov dávajte pozor na malé a vežké písmená a diakritiku.
 • Prihlasovacie údaje odošlite tlačidlom "Prihlási sa".
 • Ak sú prihlasovacie údaje správne, systém Vás prihlási do zákazníckej zóny portálu.
 • Ak ste prihlásený, na mieste prihlasovacieho formulára máte o tom informáciu s možnosou odhlásenia sa.
 • Bezpečnostný limit pre prácu v zákazníckej zóne je 30 minút od posledného kliknutia v prihlásenom režime.
 • Po tomto limite Vás systém automaticky odhlási, čo sa prejaví pri nasledujúcom kliknutí na ďalšiu požadovanú funkciu.

Záverečná čas stránky: