Tituln as strnky:

Logo portlu

Hlavn navigcia strnky:

Ponuka portlu
Domov
Informcie
udia
Kontakty
Pomocnk

Obsahov as strnky:

Kontaktn informcie...

Tu s oficilne kontaktn daje, ktor mete vyui ak ns budete chcie kontaktova. Sme tu pre Vs v asoch, uvedench pri kadom kontaktnom mieste. Prosme, dodriavajte uveden asy osobnho kontaktovania. Kontakt pomocou e-mailu samozrejme vyuite kedykovek. Vopred akujeme za pochopenie.

Prevdzkovate portlu:

Ferdinand Rebro - o. s. f.

Kontaktn daje:Ferdinand Rebro
Tel.: +421 948 883 990
Dleit e-mailov adresy:
Administrtor: admin@cerf.sk
Objednvky: objednavky@cerf.sk
alie kontakty:Skype: ferorebro:
Adresa:Nmestie oceliarov 7
040 15 Koice (SK)
daje o firme:IO: 107 877 63

Osobn kontakt denne v ase od 8:00 do 18:00 hod.

Bankov et pre hrady za odber produktov:

Prjemca platby: Ferdinand Rebro - o.s.f.

Platby v rmci SR:slo tu: 2627111758 / 1100
Banka: Tatra banka a.s., poboka Koice
Kontantn symbol: 0008
Sprva pre prjemcu: Tovar cerf.sk
Zahranin platby:IBAN: SK26 1100 0000 0026 2711 1758
SWIFT-BIC: TATRSKBX
Platobn titul: 198
Referencie platitea: Tovar cerf.sk

Zveren as strnky: