Titulná čas stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
źudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová čas stránky:

Základné informácie o portále...

Tento portál má jediný ciež: Pomáha Vám na ceste hžadania pocitov pohody a šastia a Získa si tak Vašu priazeň. Pri svojej práci chceme ma na pamäti práve toto motto. Je základným pravidlom prevádzkovania tohoto portálu a základným pravidlom správania sa jeho zákazníkov. Na dodržanie jeho pointy chceme nekompromisne dba a Vy nám v tom určite radi pomôžete.

Čo pre Vás chceme robi?

Toto je zoznam toho, čo chceme robi pre dosiahnutie nášho cieža. Nepochybne sa bude ďalej rozvíja, to Vám môžeme zodpovedne sžúbi:

 • V oblasti rozširovania vedomia a poznania Vám ponúkame možnos nahliadnu do tajov rôznych životných filozófií a získa tak prehžad o možnostiach, ktoré sa Vám otvárajú.
 • Poskytneme Vám publikované ale tiež osobné informácie ktoré Vám pomôžu načrtnú cestu pohody a šastia, aby ste boli pripravení rozhodnú sa ís Vami zvolenou cestou.
 • V oblasti produktov a služieb Vám ponúkame možnos zoznámi sa s produktami a službami, ktoré majú pre nás osobne jedinečný a nesmierne užitočný vplyv na naše zdravie.
 • Chceme, aby ste o týchto produktoch a službách vedeli tožko, kožko každý z Vás potrebuje, aby bol podobne ako my presvedčený o ich kvalite a blahodárnych účinkoch na naše životy.
 • Nechceme z tohoto portálu urobi predajňu, avšak získavanie produktov chceme koncipova ako jeden z prostriedkov na získanie zdravia a tým tiež pohody a šastia.
 • Chceme Vám prináša názory odborníkov v oblasti zdravia, pohody a šastia ako aj Vaše skúsenosti s používaním prezentovaných produktov a služieb.
 • Budeme radi, keď príjmete naše pozvanie na rôzne verejné prezentácie a školenia ohžadom prezentovaných produktov a služieb a využijete nᚠpripravený vzdelávací program.
 • Poskytneme Vám možnos získa prezentované produkty a služby zo siete ich zmluvných distribútorov ako aj priamym prostredníctvom tohoto portálu za predpokladu dodržania podmienok ich distribúcie.
 • Sprostredkujeme Vám možnos zapoji sa do distribučnej siete zmluvných predajcov prezentovaných produktov a služieb a zarobi si tak zaujímavé finančné prostriedky.
 • Ak ste zmluvným predajcom prezentovaných produktov a služieb, poskytneme Vám potrebný komplexný servis vo Vami požadovanom rozsahu.
 • Umožníme Vám sta sa členmi komunity ktorá sa delí o svoje skúsenosti pri získavaní pocitov pohody a šastia diskusiou vo verejných diskusných vláknach.

K tomuto všetkému Vás srdečne pozývame na stránkach nášho portálu.

Kto prevádzkuje tento portál?

Prevádzkovatežom tohoto portálu je obchodno-sprostredkovatežská firma Ferdinand Rebro - o. s. f., registrovaná na území Slovenskej Republiky v živnostenskom registri, IČO: 107 877 63. Prevádzkovatež je zároveň zmluvným sprostredkovatežom prezentovaných produktov a služieb, nie však ich výrobcom a priamym dodávatežom.

Ako funguje tento portál?

Fungovanie portálu zabezpečuje jeho prevádzkovatež. Ten vydal Podmienky prevádzkovania portálu a dohliada na ich uplatňovanie zákazníkmi portálu. Prezentácia a predaj produktov a služieb na tomto portále je riadená oficiálnymi obchodnými podmienkami ich výrobcov a dodávatežov. Prevádzkovatež aj užívatelia portálu sú povinní dodržiava oficiálne obchodné podmienky výrobcov a dodávatežov prezentovaných produktov a služieb. Taktiež sú povinní dodržiava všetky právne normy SR a EU, ktoré sa viažu na prevádzkovanie tohoto portálu. V galérii portálu nájdete všetky oficiálne podmienky distribúcie vydané výrobcami a dodávatežmi prezentovaných produktov a služieb, ako aj prevádzkové dokumenty tohoto portálu.

Záverečná čas stránky: