Titulná čas stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
źudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová čas stránky:

Hlásenie chybyChyba 1: Language version "en" does not exist. Please check your address parameters.

Informácie pre objednávanie produktov Siberian Health e-mailom

Dátum:03.07.2014 10:46:21

Ďakujeme Vám za prejavený záujem o produkty spoločnosti Siberian Health International. Skôr ako vyhotovíte Vašu e-mailovú objednávku Vás chceme informova o možnostiach a všeobecných podmienkach objednávania produktov spoločnosti. Prosíme - venujte týmto informáciám svoju pozornos.

Možnosti objednávania produktov:

- objedna produkty je možné aj pomocou e-mailu adresovaného na admin@cerf.sk, uvedením presného názvu objednávaných produktov a ich objednávaného množstva. Ďalej je v objednávke nutné uvies: Meno a priezvisko objednávateža, presnú adresu kde budú produkty dodané vrátane poštového smerovacieho čísla, kontaktné telefónne číslo, kontaktnú e-mailovú adresu. Ak je objednávatež registrovaným užívatežom produktov spoločnosti, potom je nutné uvies aj jeho registračné číslo. Neúplné údaje objednávateža spôsobia nemožnos akceptovania objednávky.

- Ak nie ste registrovaným užívatežom produktov spoločnosti, potom Vám dávame do pozornosti, že registráciou získate možnosti rôznych zliav na objednané produkty pri budúcich objednávkach. Taktiež môžete získa možnos privyrobi si zaujímavé finančné prostriedky a vylepši si svoj príjem. Na požiadanie Vám osobne poskytneme akékožvek ďalšie informácie.

- Registráciu užívateža produktov spoločnosti prevediete vytlačením a vyplnením registračného formulára z prílohy k tomuto príspevku a odoslaním podpísaného originálu obyčajnou poštovou zásielkou na adresu: Ferdinand Rebro, Námestie oceliarov 7, 040 11 Košice. Zariadime pre Vás právoplatnú registráciu užívateža produktov spoločnosti a obratom Vám zašleme registračnú kartičku s príslušnými materiálmi, ktoré budete pri ďalšej svojej činnosti potrebova.

- Registrovaní užívatelia produktov spoločnosti ďalej majú pri objednávaní produktov možnos využi internetové Obchodné centrum na adrese: www.sibvaleo.com/cz, kde okrem svojich objednávok produktov získajú veškerú zákaznícku podporu spoločnosti ktorú pri svojej činnosti potrebujú.

- Registrácia koncového spotrebiteža v spoločnosti je jednorázovo spoplatnená sumou 5,- €, alebo je ju možné získa bezplatne pri súčasnom nákupe tovaru v hodnote 30 bodov (cca 40,- €).

- Registrácia distribútora je spoplatnená jednorázovo sumou 5,- €.

Pri objednávaní e-mailom platí nasledovné :

- Pri objednávaní pomocou e-mailu prosíme odosielajte každú ďalšiu e-mailovú komunikáciu spôsobom odpovede na predošlý e-mail (RE), užahčíte nám tak komunikáciu s Vami.

- Po obdržaní objednávky e-mailom Vám presne špecifikujeme objednávku a sumu za dodávku v odpovedi na Vᚠe-mail. Jeho súčasou je špecifikovanie sumy za poštovné a balné, ktoré je účtované dodacími podmienkami spoločnosti a nie je ho možné nami korigova.

- Ak objednávka prekročí sumu 100,- EUR, poštovné a balné Vám nebude účtované, preto pozorne zvážte prípadné navýšenie objednávky ak Vám to Vaše okolnosti a možnosti dovožujú. Poštovné a balné je totíž relatívne vysokou položkou (cca 10,- až 12,- €), keďže zásielky odosiela pražská pobočka spoločnosti cez zmluvnú kuriérsku spoločnos.

- Po obdržaní odpovede so špecifikáciou sumy na úhradu upravte, alebo potvrďte Vašu objednávku a opätovne ju zašlite spä na našu e-mailovú adresu. Až takto potvrdenú objednávku budeme považova za prijatú.

- Po potvrdení objednávky prosíme uhraďte špecifikovanú sumu objednávky prevodom alebo vkladom na nᚠúčet v ČSOB a.s., číslo účtu: 4011185731 / 7500. Vaša objednávka bude zrealizovaná a objednané produkty dodané do 7 pracovných dní od zaregistrovania úhrady na našom uvedenom účte.

- V každej fáze Vám zašleme e-mailom informáciu o postupe vybavovania Vašej objednávky.

UPOZORNENIE: Nerealizujeme objednávky zasielaním na dobierku. Žiaž, tento spôsob dodávky sa nám neosvedčil. Ďakujeme za pochopenie.
Ďakujeme Vám za pozornos a prajeme veža úspechov.

Registračný formulár - koncový spotrebitež

Toto je registračný formulár, ktorým sa môžete zaregistrova v spoločnosti ako koncový spotrebitež. To Vám umožní nakupova v budúcnosti produkty spoločnosti so zžavou, ktorá závisí od kumulatívne napočítanej výšky Vášho obratu, a to až do výšky zžavy 20%.
Pozrie si ďalšie podrobnosti

Registračný formulár - konzultant

Toto je registračný formulár, ktorým sa môžete zaregistrova ako konzultant spoločnosti. To Vám umožní nakupova produkty spoločnosti s možnosou organizova si svoju skupinu spotrebitežov a konzultantov a podža obratu Vašej skupiny získava zžavy a naozaj zaujímavé finančné prostriedky.
Pozrie si ďalšie podrobnosti

Bližšie informácie Vám poskytne:

Kontaktné údaje:Ferdinand Rebro
Tel.: +421 948 883 990
E-mail:admin@cerf.sk
Ďalšie kontakty:Skype: ferorebro
Adresa:Námestie oceliarov 7
040 15 Košice - Šaca (SK)
Údaje firmy:Ferdinand Rebro - o. s. f.
IČO: 10787763

Zobrazi komentáre k článku (0)

Spä do zoznamu

Záverečná čas stránky: